S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok
logo         

Vždy, keď v našom eshope nakúpite, príde Vám krátky dotazník, kde Vás poprosíme o zhodnotenie spokojnosti s nákupom, je to pre skvalitnenie našich služieb. Ďakujeme

 

V našej kamennej predajni nájdete aj výdajné a podacie miesto Packeta.

Viac info tu


AKO NAKUPOVAŤ » Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


1.1 Tieto obchodné podmienky sú platné pre prevádzkovateľa:
Denisa Vincencová, SNP 579/105, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 40390543, DIČ: 1048102176
zapísané v živnostenskom registri Slovenskej republiky pod číslom 613-8226
www.deni-dekor.sk, email: info@deni-dekor.sk, email č.2: denidekor@gmail.com, tel. číslo: 0903 623 424
(ďalej len „predávajúci“) a pre inú fyzickú alebo právnickú osobu(ďalej len „kupujúci“).
1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý uzatvárajú kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webovej stránke www.deni-dekor.sk(ďalej len „internetový obchod“).
1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú uzatvorené v slovenskom jazyku.
1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu platnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.


2. ZÁKAZNÍCKY ÚČET


2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácii potrebných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
2.4 Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet v prípade, že kupujúci svoj zákaznícky účet nevyužíva dlhšie ako 3 roky alebo v prípade, keď kupujúci poruší povinnosti z kúpnej zmluvy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.


3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


3.1 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal registráciu v internetovom obchode, alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3.2 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
3.3 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za pravdivé. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vybavenia tejto objednávky. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci v objednávke zadal.
3.4 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky(množstvo tovaru, výška ceny tovaru, predpokladané náklady na tovaru) požiadať kupujúceho o opätovné potvrdenie objednávky(emailom alebo telefonicky).
3.5 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré predávajúci zašle na emailovú adresu kupujúceho.
3.6 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o expedovaní objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1 Informácie o tovare, vrátane ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené v popise jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
4.2 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti v predajni predávajúceho na adrese A. Sládkoviča 1566, 966 81 Žarnovica
- v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN: SK15 6500 0000 0000 9224 5338, Poštová Banka.
4.3 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
4.4 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 14 pracovných dní od vzniku kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
4.6 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
4.7 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad- faktúru, v prípade osobného odberu pokladničný doklad.


5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU


5.1 Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke alebo pri osobnom odbere v predajni predávajúceho na adrese A. Sládkoviča 1566, 966 81 Žarnovica. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
5.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní na určenom mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
5.4 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe dodania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie, či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


6.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
6.2 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo emailom podľa údajov uvedených v tomto dokumente, a to najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.
6.3 Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
6.4 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá.
6.5 Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
6.6 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.
6.7 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu neuhradenia peňažných prostriedkov vrátane nákladov na dodanie kupujúcim, a to v dobe splatnosti uvedenej v tomto dokumente.


7. REKLAMAČNÝ PORIADOK


Adresa pre zaslanie tovaru pri reklamácii:
Denisa Vincencová
SNP 579/105
965 01 Žiar nad Hronom
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/ 415 18 73, fax č. 048/412 46 93
7.1 Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.
7.2 Postup kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
7.3 Postup kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení, sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení.
7.4 Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či
akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.
7.5 Upozorňujeme našich zákazníkov, že náš tovar je vyrobený z prírodných materiálov, z veľkej časti patinovaný, a teda drobné nedokonalosti, hrče alebo prasklinky nie sú vadou ale očakávanou vlastnosťou týchto produktov. U tovaru označeného „patina“ je povrchová úprava ktorá imituje požitý vzhľad, ktorý je želanou vlastnosťou tohto tovaru.
7.6 Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej lehoty plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.
7.7 V zmysle tohto reklamačného poriadku môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou.
7.8 Z reklamácie musí byť zrejmé kto reklamáciu podáva(meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha, komu je reklamácia adresovaná, účet kupujúceho, na ktorý má byť vrátená cena reklamovaného tovaru, dátum podania reklamácie, podpis kupujúceho alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.
7.9 K reklamácii musí byť spolu s požadovanými dokladmi priložený aj tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
7.10 Chyba tovaru a nároky vyplývajúce z chýb tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Náklady na uplatnenie reklamácie a zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.
7.11 Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje pri poštových zásielkach deň doručenia reklamácie do sídla predávajúceho, pri doručení elektronickou poštou deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
7.12 Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 25.05.2018 a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce reklamačné poriadky. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena reklamačného poriadku je platná dňom jej zverejnenia na stránke internetového obchodu www.deni-dekor.sk.
7.13 Reklamačný protokol nájdete na https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


8.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.


9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


Nakupujúci- spotrebiteľ- má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu(emailom na info@deni-dekor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov(ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 


10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


10.1 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
10.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
10.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať
programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením, či účelom.
10.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
10.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018

MThjY2M1M